Kategorie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie przystąpiła do opracowania diagnozy problemów społecznych. Diagnoza ta jest bazą do przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki na 2017 rok. Celem badania będzie wypracowanie strategii profilaktycznych, włączenia do niej opinii lokalnej społeczności dotyczącej kształtowania oraz identyfikacji szczególnie istotnych problemów z perspektywy mieszkańców.

Diagnoza jest badaniem sondażowym, prowadzona techniką ankiety. Dla uzyskania pełniejszego obrazu diagnozy ankiety zostały skierowane do osób  z różnych grup społecznych: nauczyciele, sprzedawcy alkoholu, pracownicy instytucji, seniorzy, rodzice, uczniowie gimnazjów. Ankiety są anonimowe. Do uczniów skierowane są w formie elektronicznej, do wybranych losowo mieszkańców gminy w formie papierowej. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie i przekazanie ankiet do dnia 30 września. Prosimy o zrozumienie i wsparcie powyższego przedsięwzięcia.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie – Agata Łęgowska