Kategorie

Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotowuje działania, które mają za zadanie promocję województwa poprzez m.in. wsparcie przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego w podejmowaniu działań eksportowych. Urząd Marszałkowski zwraca się z prośbą o odpowiedź na kilka pytań, które pomogą rozeznać się w liczbie i profilu firm potencjalnie zainteresowanych eksportem:

Nazwa, adres i profil działalności Państwa firmy (produkcja żywności, dystrybucja, przetwórstwo żywności, obrót).

Jakiej wielkości jest Państwa firma (mikro, mała, średnia lub duża)?

Jakie są Państwa główne towary/usługi eksportowe lub jakie są Państwa zamierzenia eksportowe?

Czy posiadają Państwo certyfikaty, np. żywności ekologicznej?

Czy firma już eksportuje? Jeśli na chwilę obecną nie eksportują Państwo żadnych produktów/towarów/usług, prosimy napisać kierunki planowanej ekspansji eksportowej.

Jakimi formami promocji jesteście Państwo zainteresowani? Np. imprezy targowo-wystawiennicze (wizytacja, wystawca), misje gospodarcze, konferencje, seminaria, szkolenia, itp.

Odpowiedzi na pytania – do 8 września br. – prosimy kierować drogą mailową do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego do Justyny Niedzielak, e-mail: justyna.niedzielak@mazovia.pl lub do Marty Król, e-mail: marta.krol@mazovia.pl .