Kategorie

Kochani Rodzice,

Od września Wasze dzieci po raz pierwszy przybyły do przedszkola. To dla nich zupełnie nowe doświadczenie a zarazem pierwsze ważne ogniwo w procesie edukacji. Dlatego warto postarać się, by okres adaptacji do nowego środowiska przebiegał płynnie i bez komplikacji.

Dla każdego trzylatka moment przestąpienia progu placówki przedszkolnej jest niezwykle ważny i trudny. Musi bowiem zamienić dotychczasowe domowe pielesze i beztroskie zabawy na nieznany budynek pełen obcych osób. Rozstając się z najbliższymi osobami stawiany jest przed grupą rówieśników, z którymi przez kilka godzin dziennie będzie musiał współegzystować w nowym środowisku. Dla każdego dziecka, zwłaszcza tak małego, stanowi to nie lada problem, który oprócz trosk i towarzyszącego mu w pierwszych dniach zagubienia, prowadzi także do płaczu i wyładowywania negatywnych emocji na otoczeniu.

Wychodząc naprzeciw takim problemom proponujemy rodzicom udzielenie pomocy dziecku w poznawaniu nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa.

Program adaptacji do przedszkola ma na celu rozładowanie negatywnych emocji maluchów, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa oraz prawidłowego rozwoju. Oczywiście należy zdać sobie sprawę, że przedszkole nie będzie w stanie zastąpić maluchom rodziców. Niezwykle istotna jest zatem współpraca dorosłych z nauczycielem. Rodzic powinien przygotować pociechę do nadchodzącej sytuacji odpowiednio wcześniej, wskazać, że nie wszystko co nowe i nieznane musi być przerażające czy złe. Najlepiej opowiedzieć maluchowi tydzień/dwa wcześniej, że istnieje takie miejsce, gdzie dzieci bawią się i uczą nowych rzeczy i że niebawem tam trafi. Duże znaczenie dla szybszego zaadaptowania się w przedszkolu mają także zdrowe nawyki mycia rączek, samodzielnego jedzenia, ubierania czy korzystania z toalety, które dziecko wyniosło z domu.

Staramy się, by w naszym przedszkolu rodzice nie musieli żegnać się z zapłakanymi i przestraszonymi pociechami, by proces usamodzielniania i adaptacji przebiegał łagodnie, a dzieci chciały do nas chętnie przychodzić i czuły się bezpiecznie. Aby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa powinniśmy z nauczycielami uzgodnić wspólne cele oraz zasady. Rodzice powinni włączyć się w proces adaptacji, który zapewni trzylatkom poczucie komfortu psychicznego i ułatwi nawiązanie kontaktu z nauczycielem i innymi dziećmi. Każda z naszych pociech w inny sposób potrafi przystosować się do nowego, nieznanego środowiska. Ma to odzwierciedlenie także w ich możliwościach rozwojowych w grupie rówieśników. Zadaniem nauczyciela jest rozpoznanie i uwzględnienie przy pomocy rodzica takich indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziecka.

PORADY DLA RODZICÓW W PRZYSPIESZENIU PROCESU ADAPTACJI MALUCHÓW W PRZEDSZKOLU

  1. Czas pobytu dzieci, zwłaszcza tak młodych, nie powinien być długi. W pierwszych dniach powinny być odbierane po krótkim czasie, następnie pobyt stopniowo wydłużamy.
  2. Bardzo istotny jest czas odbioru dziecka. Rodzice nie powinni spóźniać się ani wydłużać pobytu pociechy w przedszkolu. Zniecierpliwione, może skutecznie zrazić się do nowego miejsca.
  3. Jeśli obiecamy maluchowi, że przyjedziemy po niego wcześniej – dotrzymujemy obietnicy. Raz oszukane, będzie bało się ponowienia sytuacji. Zaowocuje to płaczem i oporami w powrocie do przedszkola.
  4. Pożegnanie powinno odbywać w sposób naturalny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na brak wydłużania, skracania oraz rzewnych emocji przy pozostawianiu pociechy w przedszkolu.

info. z tukontakt@wiazowna.pl – Izabela Soboń