Kategorie

7 kwietnia w Józefowie sześć gmin: Halinów, Józefów, Karczew, Otwock, Sulejówek oraz Wiązowna  podpisały porozumienia partnerskie. Samorządy wspólnie będą składać Projekt „Wybierzmy rower– Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”.

W ramach Projektu ma powstać liczący prawie 72 kilometry szlak rowerowy biegnący z Karczewa do Sulejówka, przez Otwock, Józefów, Wiązownę i Halinów. Łączna wartość inwestycji  szacowana jest na ponad 70 milionów złotych. Wniosek o dofinansowanie złożony zostanie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 gdzie dofinansowanie może sięgać wysokości 80% wartości inwestycji.

Jeśli projekt uzyska dotację to inwestycja zostanie zrealizowana do końca czerwca 2018 roku.

Liderem projektu jest Józefów. W Wiązownie w ramach Projektu planowana jest budowa na terenie gminy ponad 10 km ścieżki rowerowej. Szacowany koszt inwestycji to ponad 8 mln złotych.

Partnerzy (sygnatariusze porozumienia):

  • Józefów: Stanisław Kruszewski – burmistrz, Halina Siwek – skarbnik (Lider projektu)
  • Halinów: Adam Ciszkowski – burmistrz, Teresa Karwowska – skarbnik
  • Karczew: Władysław Mariusz Łokietek – burmistrz, Małgorzata Pajek – skarbnik
  • Otwock: Piotr Stefański – zastępca prezydenta, Iwona Lech – skarbnik
  • Sulejówek: Arkadiusz Śliwa – burmistrz, Anita Bielawska- skarbnik
  • Wiązowna: Janusz Budny – wójt, Alicja Matuszewska – skarbnik