Kategorie

Stała troska o bezpieczeństwo uczniów jest absolutnym priorytetem, dlatego udział uczniów szkoły w Gliniance w imprezie, w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie był bardzo ważny. Uczestnicy wzięli udział w trzech panelach promujących bezpieczeństwo. Pracownicy Ośrodka Ruchu Drogowego poprowadzili naukę jazdy po torze rowerowym oraz umożliwili jazdę na symulatorze, natomiast ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie omówili i przeprowadzili pokaz z ćwiczeniami dla uczniów dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy. W projekcie wykorzystano fantomy do resuscytacji krążeniowo oddechowej. Kolejnym z paneli pogłębiającym wiedzę uczniów z zakresu bezpieczeństwa była projekcja filmu pt. „…tak, chcę być bezpieczny”. Po filmie omówiono zagadnienia w nim poruszane. Mamy nadzieję, że zaprezentowane zachowania zakodowały się w pamięci uczniów i wpłyną na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Odblaski ratują życie

info z tukontakt@wiazowna.pl
Szkolny koordynator – Teresa Rafał