Kategorie

W piątek 13 października w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbyła się konferencja INNOMAZ Forum Samorząd – Nauka – Biznes

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu Gminy Wiązowna: Janusz Budny – wójt gminy i Anna Rosłaniec – sekretarz gminy. Wójt brał udział w panelu dyskusyjnym, poświęconym roli samorządu w rozwoju przedsiębiorczości. Sektor gospodarczy reprezentował Marek Perłowski – prezes ASMA Polska Sp. z o.o., jeden z prelegentów forum. Prezentacja działań samorządu i biznesu w gminie spotkała się z uznaniem gości. Zostaliśmy przedstawieni jako gmina z potencjałem i administracją przyjazną przedsiębiorcom i mieszkańcom. Prezes ASMA Polska Sp. z o.o. docenił także inicjatywy włączania biznesu w rozwój sektora pozarządowego i działania prospołeczne, inicjowane przez wójta.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na znaczenie współpracy gospodarki z oświatą, w tym na przygotowywanie młodych ludzi do pracy zawodowej poprzez system praktyk i staży. Przypominamy, że przy Staroście Otwockim działa Powiatowa Rada Zatrudnienia, do której zadań należy m.in. inicjowanie i opiniowanie działań w zakresie współpracy nauki i biznesu.