Kategorie

29 stycznia: Mamy Gramy!
Turniej Charytatywny dla Teosia Górskiego
Miejsce: sala gimnastyczna w ZSG w Zakręcie, ul. Szkolna 11
Wpisowe: 30 zł

mamygramy