Kategorie

Urząd Gminy Wiązowna przystąpił do opracowania „Programu Rewitalizacji Gminy na lata 2016-2026”.

Na każdym etapie przygotowania programu istotny jest udział mieszkańców gminy. Na wstępnym etapie ważne jest ustalenie głównych problemów w gminie. Po przeprowadzeniu pierwszej ankiety znamy opinię mieszkańców na temat lokalnych problemów. Między innymi dzięki tej ankiecie możemy postawić diagnozę społeczną, gospodarczą, funkcjonalno-przestrzenną oraz środowiskową i techniczną. Na tej podstawie przygotowaliśmy projekty uchwał dotyczące kolejnych etapów wprowadzenia programu rewitalizacji gminy. Projekty znajdują się pod tekstem. Tak jak kolejna ankieta, której wypełnienie pomoże nam w dalszym prowadzeniu projektu. Zachęcamy do wypełnienia ankiety online. To zajmie tylko chwilę!

Jednocześnie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wiązowna. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 24 maja 2016 r. do dnia 26 lipca 2016 r. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się 24 maja 2016 roku od godziny 16:00 do godziny 20:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Swoje uwagi mogą też Państwo przesłać na adres: e.kowalska@wiazowna.pl
lub bezpośrednio ze strony www.tuwiazowna.pl za pośrednictwem urzędnika online
[urzednik_online mail=”e.kowalska@wiazowna.pl”]

Wstępna diagnoza wskazująca obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji wraz z projektem uchwały dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna pokój 212 (II piętro).