Kategorie

Jeśli masz gotowy pomysł na założenie własnej firmy, przemyślałeś go, dopracowałeś szczegóły, a może nawet napisałeś biznesplan, ale nadal nie założyłeś firmy, bo nie masz jak sfinansować niezbędnych wydatków, to instrumenty inżynierii finansowej realizowane przy pomocy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są stworzone właśnie dla Ciebie.

Projekt „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” jest współfinansowany przez Europejski Funduszu Społeczny w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

W ramach prowadzonego funduszu udzielane są preferencyjnie oprocentowane pożyczki  dla osób fizycznych zamierzających założyć własną firmę.

Pożyczka skierowana jest zarówno do osób zatrudnionych, nieaktywnych zawodowo, jak i bezrobotnych.

Oprocentowanie preferencyjne:  4 %
Okres : do 60 miesięcy
Kwota : do 50 000  złotych
Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki
Karencja w spłacie kapitału : do 12 miesięcy

Obszar realizacji projektu: teren całego województwa mazowieckiego. Środki z pożyczki mogą być przeznaczona na cele :
– inwestycyjne  (zakup maszyn, urządzeń, remont, itp.)
– obrotowe  (zakup towarów, materiałów jak i wydatki związane z bieżącą działalnością)
– inwestycyjno-obrotowe

Warunki jakie musi spełnić osoba zainteresowana :
– w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej
– zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego
– przedstawi  wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami według wzoru obowiązującego w Funduszu Pożyczkowym
– plan przedsięwzięcia i cel pożyczki zostanie pozytywnie oceniony przez Komisję Pożyczkową
– pożyczkobiorca dokona ustalonych zabezpieczeń pożyczki

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem pożyczki mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji przy wypełnianiu wniosku, udzielanych przez doradców współpracujących ze Stowarzyszeniem.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Kościuszki 1
26-600  Radom
tel. 48 330 87 82
info@pozyczkinafirme.pl,
www.pozyczkinafirme.pl,
https://www.facebook.com/pozyczkinafirme