Kategorie

Od 1 lipca urzędy skarbowe będą prowadziły e-kontrole podatkowe

Dotychczas kontrole odbywały się w sposób tradycyjny. Kontrolerzy przeglądali księgi pozycja po pozycji. Od 1 lipca, na potrzeby kontroli podatkowych przedsiębiorcy zobowiązani będą do przekazywania danych w łatwej do odczytania formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Wdrożenie JPK umożliwi urzędom skarbowym precyzyjną analizę wszystkich kosztów i dowodów wezwanego do kontroli przedsiębiorstwa oraz – co niezwykle istotne – pozwoli na wykorzystanie tych danych do zaawansowanych kontroli krzyżowych. Wszystko wskazuje też na to, że kontroli podlegać będą nie tylko faktury, jako takie, ale nawet poszczególne ich pozycje. Wszystkie informacje dotyczące działalności gospodarczej będą analizowane przez urzędy skarbowe w sposób elektroniczny.

Jak to wpłynie na biznes? Przedsiębiorcy będą musieli unowocześnić swoje systemy informatyczne. Jeżeli posiadane w firmie systemy nie wspierają   funkcjonalności JPK  –  będą  musiały zostać zastąpione nowymi. Takimi,  które  obsługują JPK. W związku z tym przedsiębiorcy będą musieli w  swoich budżetach wygospodarować odpowiednie kwoty, by przeprowadzić odpowiednie zmiany i przygotować firmę na elektroniczne kontrole podatkowe.

Więcej informacji o JPK i elektronicznych kontrolach podatkowych na sage.com.pl/e-kontrole.