Kategorie

Zapraszam na zebranie mieszkańców sołectwa Żanęcin, które odbędzie się 14 kwietnia br. (czwartek) o godz. 19.30, w świetlicy w Żanęcinie.

Temat zebrania:
– sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w 2015 r.
– realizacja funduszu sołeckiego za 2015 r.
– sprawy bieżące.

info. z tukontakt@wiazowna.pl: Beata Pietrzykowska – sołtys