Kategorie

Wójt Gminy Wiązowna ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:

1) porządek i bezpieczeństwo publiczne
2) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi
3) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

Konkurs ma wspierać działania realizowane na terenie gminy, służące jej mieszkańcom oraz rozszerzać współpracę z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność w ww. zakresach.

Oferty należy składać do 18 kwietnia 2016 roku.

Informacji w sprawie ogłoszonych konkursów udziela:
Michał Białek – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, tel. 22 512 5 838,
mail: m.bialek@wiazowna.pl
[urzednik_online mail=”m.bialek@wiazowna.pl”]