Kategorie

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!” działające na terenie naszej gminy zwraca się z prośbą o pomoc finansową na zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Samochód znacznie usprawniłby i ułatwił dowóz uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Stowarzyszenie uzyskało wsparcie Starostwa Otwockiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Do zakupu auta brakuje 50.000 zł. Nowym mikrobusem codziennie byłoby dowożonych 16 uczestników warsztatów. Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych od 11 lat. Nowe auto spełniałoby wszelkie standardy do przewozu osób na wózkach, byłoby bezpiecznym środkiem transportu dla podopiecznych. Serdecznie zachęcamy do wpłat na numer konta podany poniżej.

Wpłata na numer konta: 54 8001 0005 2003 0020 7878 0003
z dopiskiem: darowizna na zakup mikrobusu

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!

info. z tukontakt@wiazowna.pl – Zarząd Stowarzyszenia