Kategorie

Uprzejmie informujemy, że 7 kwietnia 2016r. o godz. 19.00 w Zespole Szkolno –  Gimnazjalnym w Zakręcie (ul. Szkolna 110) odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematyka zebrania:
– omówienie wyników badania potrzeb inwestycyjnych mieszkańców Zakrętu,
– zmiana przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego,
– zgłaszanie wniosków na przeznaczenie środków z funduszu na inicjatywy lokalne,
– podsumowanie rocznej działalności sołtysa i rady sołeckiej,
– harmonogram działań, akcja „Czyste sołectwo”,  „Eko – piknik”, „Rajd rowerowy”,
– działalność bieżąca i sprawy różne.

Zapraszamy!

info. z tukontakt@wiazowna.pl: sołtys Jacek Kardas
.