Kategorie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizuje od 2009 roku, na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, projekt Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Nasze działania obejmują swoim zasięgiem obszar województwa mazowieckiego.

Od stycznia 2016 roku także osoby mieszkające w Otwocku i okolicach mogą bezpłatnie korzystać ze wsparcia w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Osoby, które stały się ofiarami przemocy w rodzinie, groźby karalnej, stalkingu, rozboju, pobicia, kradzieży, oszustwa lub innych czynów karalnych, mogą korzystać z pomocy psychologów i prawników, specjalistów z „Niebieskiej Linii” i Instytutu Psychologii Zdrowia.

Filia w Otwocku mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10. Dyżur prawnika odbywa się w każdy wtorek w godz. 14.00-19.00, dyżur psychologa w każdy wtorek w godz. 9.00-14.00 oraz w każdą środę 10.00-15.00.

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie ze specjalistą tel.  731 303 660, czynny w dni powszednie 8.00-18.00.

Pomagamy osobom, które zostały pokrzywdzone i nie są w stanie same przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego, aby powrócić do pełni życia zawodowego, osobistego i społecznego. Poza pomocą psychologiczną i prawną możliwe są także różne formy pomocy materialnej dostępne w ramach Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się pod adresem: www.niebieskalinia.pl.