Kategorie

Zapraszam na zebranie wiejskie, które odbędzie się 1 kwietnia 2016 r. o godz. 19.00 w świetlicy w szkole w Rzakcie. Zebranie będzie poświęcone organizacji dożynek gminnych w Rzakcie oraz zagospodarowani gruntów gromadzkich we wsi Rzakta. W zebraniu udział weźmie wójt Janusz Budny.

info. z tukontakt@wiazowna.pl: sołtys Stanisław Smolak