Kategorie

Zapraszam na zebranie wiejskie, które odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w szkole w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20. Zebranie będzie poświęcone m.in. sprawozdaniu sołtysa i rady sołeckiej z działalności
w ubiegłym roku.

info. tukontakt@wiazowna.pl: sołtys Marlena Gałkowska-Bylska