Kategorie

Trwa okres składania zeznań rocznych za 2015 r. Szczęśliwcy, którym przysługuje zwrot podatku powinni pamiętać, że otrzymają nadpłatę na konto bankowe tylko wtedy, gdy zgłoszą stosowną informację w urzędzie skarbowym.

Przekazanie zwrotu przelewem na konto jest najwygodniejszą metodą odbioru nadpłaconego podatku. Jeśli nie poinformujemy urzędu na jaki numer rachunku ma dokonać zwrotu, otrzymamy nadpłatę przekazem pocztowym (za który pobierana jest opłata) lub będziemy musieli ją odebrać osobiście.

Zdarza się, że podatnicy mylnie wpisują numer konta w samym formularzu zeznania o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-37 lub PIT-36), podczas gdy do zgłoszenia konta bankowego służą specjalnie przygotowane, oddzielne formularze. Samo zeznanie podatkowe zawiera co prawda pozycje, w których można podać dodatkowe informacje ułatwiające kontakt z podatnikiem, ale odnoszą się one jedynie do takich informacji jak numer telefonu czy adres e-mail. Numer konta można zgłosić lub zaktualizować tylko i wyłącznie za pomocą następujących formularzy:

1)  ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizyczne będącej podatnikiem (dla których
identyfikatorem podatkowym jest PESEL);

2) NIP-7 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (ale nie będącej przedsiębiorcą,  tj. np. rolnicy, wspólnicy  spółek  prawnych, także obcokrajowcy nieposiadający numeru PESEL);

3) CEIDG-1 – wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (składany w Urzędzie Miasta lub Gminy w  Wydziałach  Działalności   Gospodarczej, zgłoszenie dotyczy również kont osobistych oraz  aktualizacji danych przy aktywnej lub zawieszonej działalności gospodarczej).

Ta szczególna forma podyktowana jest względami bezpieczeństwa, aby zgłoszenia informacji o koncie podatnika lub jego aktualizacji nie mogły dokonać przypadkowe osoby. Formularze te można wysłać fiskusowi w dowolnym momencie – nie trzeba z tym czekać do złożenia zeznania. Raz podana informacja nie musi być ponownie zgłaszana przy okazji kolejnego rozliczenia z fiskusem – będzie ona ważna do momentu podania nowego numeru konta (w przypadku, gdy chcemy je zmienić) lub rezygnacji z tej formy odbioru.

Należy pamiętać, że można wskazać tylko taki rachunek, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem, a jeżeli rachunek jest wspólny, należy podać wszystkich posiadaczy danego rachunku. Nie zapominajmy również o podpisaniu składanego zgłoszenia w odpowiedniej rubryce – dokument bez podpisu nie będzie ważny.