Kategorie

Od połowy marca br. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku przyjmuje wnioski na dofinansowanie staży i prac interwencyjnych. Można ubiegać się nawet o blisko 1 000 zł brutto na 1 pracownika!
Do odbycia stażu kierowane będą osoby w wieku 30 +, zarejestrowane w PUP. Staż nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, a pracodawca może ubiegać się o stypendium w wysokości 120% zasiłku –  997,40 zł brutto (miesięcznie). Natomiast do odbycia prac interwencyjnych kierowane będą osoby w wieku 50 + zarejestrowane w PUP w Otwocku jako bezrobotne o II profilu pomocy, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Wysokość refundacji będzie wynosiła 830 zł + składka ZUS (od refundowanej kwoty). Wnioski są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. W tym drugim wypadku o przyznaniu środków może decydować m.in. deklaracja zatrudnienia na dłużej czy dotychczasowa współpraca pracodawcy z PUP. Więcej informacji: www.pup.powiat-otwocki.pl