Kategorie

25 lutego w ośrodku konferencyjno – bankietowym w Dziechcińcu odbyło się spotkanie ze spółkami wodnymi z terenu gminy Wiązowna. Na rozmowy przybyli przedstawiciele wszystkich spółek: Góraszka, Majdan, Wiązowna Północna, Izabela – Michałówek, Zakręt, Młynówka i Wiązowna Kościelna.

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny przestawił zarys powstania i funkcjonowania spółek wodnych na terenie gminy.

Następnie Przemysław Kaźmierczak – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska U. G. Wiązowna – zrelacjonował jak spółki wodne w ubiegłym roku  wykorzystały dotacje gminne. Wystąpiły o nie 4 spółki. Wszystkie wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie, na łączną kwotę 208 tysięcy złotych. Dzięki wsparciu spółek z budżetu gminy udrożniono 8,85 km rowów. Wkład własny spółek wyniósł nieco ponad 30 tysięcy złotych. Przy wsparciu gminy spółki wykonały roboty na następujących urządzeniach: rów R-7 w Zakręcie, rów M-7b w Majdanie, rów M-5 i M-8 w Izabeli, wszystkie rowy melioracyjne w Góraszce (łącznie z Kanałem Boryszewskim). Pomimo warunków pogodowych sprzyjających podtopieniom, nie występują one obecnie na terenach, na których rowy zostały udrożnione.

W dalszej części spotkania główna księgowa U. G. Wiązowna – Aneta Leleń  wyjaśniła na co spółki winny zwrócić szczególną uwagę podczas wydawania i rozliczania środków publicznych.

Następnie przedstawiciele poszczególnych spółek zrelacjonowali ich działalność w roku 2015. Wszyscy byli zgodni, że udało się sporo zrobić. Doceniono również pozytywne nastawienie i wsparcie ze strony wójta i Wydziału Ochrony Środowiska.Nowe spółki i te, które nie korzystały w ubiegłym roku z dotacji,  wyrażały chęć podjęcia działań i skorzystania ze wsparcia w roku bieżącym.

Wójt Gminy Wiązowna przedstawił zebranym możliwości usprawnienia działania poprzez połączenie się w jedną gminną spółkę wodną. Taki krok pozwoliłby na założenie jednego profesjonalnego biura, powiększenie obszaru działalności na całą Gminę Wiązowna. Przyniósłby również szereg korzyści: lepszą organizację pracy, wyższe dotacje, możliwość pozyskiwania wysokich funduszy zewnętrznych na zadania inwestycyjne i zakup sprzętu i wreszcie – możliwość wykonywania i skoordynowania robót na urządzeniach melioracyjnych na terenie całej gminy.

Po krótkiej dyskusji uczestnicy spotkania wyrazili chęć do rozmów i współpracy zmierzającej do założenia jednej spółki gminnej. Ustalono też, że w najbliższym czasie zorganizowany zostanie wyjazd do jednej z pobliskich gmin, w której takie rozwiązanie już sprawnie funkcjonuje.