Kategorie

Wójt Gminy Wiązowna ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:

1) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
2) upowszechnianie sportu i rekreacji

Celem konkursów jest wsparcie i powierzenie działań realizowanych na terenie gminy i dla jej mieszkańców oraz rozszerzenie współpracy z sektorem pozarządowym, prowadzącym działalność w ww. zakresie.

Oferty należy składać do 29 lutego 2016 roku.

Informacji w sprawie ogłoszonych konkursów udziela:
Michał Białek – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, tel. 22 512 5 838,
mail: m.bialek@wiazowna.pl