Kategorie

Dziękujemy za udział w konsultacjach!

Wnioski i uwagi nadesłane przez mieszkańców pomogły nam w opracowywaniu nowych statutów sołeckich. Projekty tych statutów opracowała specjalnie powołana do tego komisja Rady Gminy. Zmiany były konieczne, bo istniejące statuty w wielu miejscach były niedopasowane do obowiązującego prawa i przestarzałe.

Konsultacje po raz pierwszy zostały przeprowadzone według nowych, uproszczonych zasad. Mieszkańcy swoje wnioski i opinie mogli składać od 13 listopada 2015 r. do 4 grudnia 2015 r., o czym informowaliśmy m. in. na naszym portalu. Następnie komisja ds. opracowania statutów sołectw i osiedli przeprowadziła analizę zgłoszonych wniosków. W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego wpłynęły łącznie 62 wnioski.

Dziękujemy za udział w konsultacjach i zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem oraz wykazem zgłoszonych uwag i decyzjami Komisji.