Kategorie

W związku z połączeniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie oraz Wydziału Technicznego Urzędu Gminy podajemy aktualne numery telefonów i adresy mailowe pracowników nowego zakładu komunalnego:

ZWiK Centrala
tel. (0 22) 789 01 33
tel. (0 22) 789 06 95 fax wew. 301

Dyrektor
mgr inż. Janusz Chaber: dyrektor@zwik-wiazowna.pl tel. wew. 102
Sekretariat: biuro@zwik-wiazowna.pl tel. wew. 101

Dział wod-kan
Paweł Dąbrowski: kierownik-wodkan@zwik-wiazowna.pl tel.wew. 105
Joanna Mlądzka: inwestycje@zwik-wiazowna.pl tel.wew. 106
Karolina Banaszczuk: inwestycje@zwik-wiazowna.pl tel. wew. 108
Zofia Kazimierczyk: rozliczenia@zwik-wiazowna.pl tel. wew. 107

Dział gospodarki komunalnej
Bogusław Markowski: kierownik-drogi@zwik-wiazowna.pl tel. wew. 201
Jerzy Okliński: specjalista-drogi@zwik-wiazowna.pl tel. wew. 204
Grzegorz Sado: mistrz-drogi@zwik-wiazowna.pl tel. wew. 202
Danuta Sierpińska: lokale@zwik-wiazowna.pl, oswietlenie@zwik-wiazowna.pl tel. wew. 203

Dział księgowości
Urszula Iwińska: glownaksiegowa@zwik-wiazowna.pl tel. wew 104
Emilia Samul: ksiegowosces@zwik-wiazowna.pl tel. wew. 109
Magdalena Hada: ksiegowscmh@zwik-wiazowna.pl tel. wew. 110
Monika Książek: ksiegowoscmk@zwik-wiazowna.pl tel. wew. 111

Dział Kadr
Ewa Szczepaniak: place@zwik-wiazowna.pl tel. wew. 103