Kategorie

Od nowego roku wnioski o zajęcie pasa drogowego będą rozpatrywane w Wydziale Urbanistyki, pokój 106. Powyższe zmiany wynikają z włączenia Wydziału Technicznego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Tak jak do tej pory wnioski składamy w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Przypominamy:
Zgodnie z ustawą o z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 460) zajęcie pasa drogowego do celów niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.
Wyróżniamy cztery rodzaje zajęć pasa drogowego, w celach:

  1. prowadzenia robót w pasie drogowym
  2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
  4. na prawach wyłączności, w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

Jeśli masz dodatkowe pytania, zadzwoń lub napisz do nas. Z przyjemnością odpowiemy. Wydział Urbanistyki pok. 106 tel. 22 512 58 08 lub 22 512 58 11