Kategorie

Zbliża się termin płatności I raty podatków, tj. 15 marca 2017 r.
Płacąc u sołtysa obowiązkowo zabierz ze sobą decyzję podatkową.

Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawach podatkowych udzielają pracownicy Wydziału Podatków UG Wiązowna, tel. 22 512 58 42, 22 512 58 43.