Kategorie

Projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027.

Trwają konsultacje społeczne nad projektem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2021, z uwzględnieniem lat 2022 – 2027, wraz z Planem Inwestycyjnym i pozostałymi załącznikami. W związku z tym Zarząd Województwa Mazowieckiego zachęca wszystkich mieszkańców województwa do zapoznania się z ww. dokumentami oraz przekazania swoich uwag do 4 stycznia 2016 r.

Z projektami ww. dokumentów można zapoznać się w następujący sposób:

– na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Ekologia i Środowisko – Plany gospodarki odpadami

– w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.mazovia.pl

– na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl

– na stronie Departamentu Środowiska http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/departamenty/wykaz-departamentow/art,10,departament-srodowiska.html.

Wszelkie uwagi należy zgłaszać na formularzu uwag, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego wraz z projektami dokumentów, na adres Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie lub elektronicznie: wpgo@mazovia.pl oraz wpgo@atmoterm.pl.