Kategorie

Po zmianie obowiązującego studium oraz uzyskaniu dodatkowych zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III i gruntów leśnych Wójt Gminy Wiązowna zawiadamia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Góraszka Wschodnia” będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.12.2015 r. do 15.01.2016 r. na parterze w Urzędzie Gminy Wiązowna, w godzinach pracy urzędu: pon. 8 – 18, wt. – pt. 8-16. Dostępny będzie również w Biuletynie Informacji Publicznej UG Wiązowna, w zakładce ,,Planowanie przestrzenne/projekty planów“.

Dyskusja publiczna dotycząca ustaleń planu odbędzie się 04.01.2016 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy o godz. 17.00.