Kategorie

Prezentacje ekspertów, dyskusje i 120 uczestników. Nawiązana współpraca i zawarte znajomości a wszystko to w przedświątecznej atmosferze. Tak przebiegało III Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna, czyli kolejne spotkanie naszego samorządu z przedsiębiorcami. Tym razem dołączyły do nas także stowarzyszenia.

Uroczystość została zainaugurowana przez wójta Janusza Budnego, pomysłodawcę Forum, po nim głos zabrali prelegenci:

– Barbara Witkowska, prezes zarządu Witkowska i Partnerzy Sp. z o.o., zajmująca się optymalizacją i doradztwem finansowym, skupiła się na możliwościach ekspansji firm na rynki zagraniczne

– Ewa Albińska, menadżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przedstawiła zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu

– lek. med. Włodzimierz Piechowicz, prezes Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna,  pokrótce zaznajomił zebranych z 21-letnią historią stowarzyszenia, jego osiągnięciami i problemami. Przywołując otwartą formułę organizacji zaprosił obecnych w Dziechcińcu przedsiębiorców do współpracy

– Tomasz Kostyra, zastępca wójta, opowiadał o możliwościach pozyskiwania środków unijnych przez naszych przedsiębiorców

W kolejnej części głos zabrał koordynator projektu WOF Expo „Promocja gospodarcza War­szawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Go­spodarczego m.st. Warszawy, Andrzej Czajkowski. Gmina Wiązowna przystąpiła do  tego projektu, a zakłada on zacieśnienie współpracy międzynarodowej, na co małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania. Szczególnie na rozpoczęcie lub rozwijanie działalności międzynarodowej, udział w targach, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych.

Skarbnik gminy Alicja Matuszewska podsumowała rok współpracy samorządu z przedsiębiorcami. Poważne zmniejszenie podatków od środków transportowych (Rada Gminy przyjęła już stosowna uchwałę) w 2016 r. to kolejny ukłon samorządu w stronę przedsiębiorców.

Na zakończenie części wykładowej ponownie zabrał głos wójt, który przedstawił zebranym nowoczesne metody zarządzania w samorządzie gminnym. Podkreślił jak ważna dla rozwoju gminy jest  przedsiębiorczość i jej innowacyjność. Kluczem do sukcesu zaś może być zrównoważony rozwój, czyli zintegrowanie polityki środowiskowej, gospodarczej i społecznej.

Po zakończeniu części oficjalnej rozmowy kontynuowano w kuluarach. Oprawę muzyczną uświetnił duet muzyczny Irina Józefowicz – keybord i Maja Helbert – flet.

Na każdego z uczestników Forum czekał miły prezent od podopiecznych Stowarzyszenia „Jesteśmy”, które wspieramy w tym roku akcją „Świąteczna radość pomagania”.  Samodzielnie wykonane słodkie, świąteczne pierniczki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Następne spotkanie w ramach Forum odbędzie się w I kwartale przyszłego roku. Już teraz serdecznie na nie zapraszamy!

Więcej informacji na temat współpracy gminy z przedsiębiorcami:
Anna Gałkowska – Inspektor
tel. 22 512 58 05
email: a.galkowska@wiazowna.pl
[urzednik_online mail=”
a.galkowska@wiazowna.pl„]

Koordynator ds. współpracy z inwestorami strategicznymi:
Milena Gołąb
  – Inspektor w Wydziale Urbanistyki
tel. 22 512 58 12
e-mail: m.golab@wiazowna.pl
[urzednik_online mail=”m.golab@wiazowna.pl„]