Kategorie

To był wyjątkowy dzień dla nas, pracowników Urzędu Gminy. Mieliśmy okazję spotkać się z wyjątkowymi ludźmi, którzy bezinteresownie oddają swój czas innym. Ludźmi, którzy wiedzą co to znaczy pomagać. Mieliśmy ogromną przyjemność gościć w urzędzie wolontariuszy z Centrum Wolontariatu. Były dyplomy, był tort, były przemiłe rozmowy z fantastyczną młodzieżą. Z nastolatkami i studentami pełnymi pasji i  zapału do pracy społecznej. Tak obchodziliśmy w Gminie Wiązowna Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto tych, którzy na co dzień pozostając w cieniu, robią naprawdę wiele dobrego! Dziękujemy!

Centrum Wolontariatu powstało w maju 2010 r. w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku. Działa w nim grupa ponad 70 młodych ludzi z terenu naszej gminy: uczniowie gimnazjów, szkół średnich oraz studenci.

Wolontariusze aktywnie uczestniczą w życiu gminy biorąc udział w imprezach lokalnych – piknikach rodzinnych, dożynkach, Dniach Gminy Wiązowna, a także Półmaratonie Wiązowskim. W organizację tych imprez  włączają się całe rodziny. Nasi wolontariusze pomagają też młodszym kolegom, którzy mają problemy z nauką oraz współpracują z rodzinami wielodzietnymi i osobami niepełnoprawnymi intelektualnie. Młodzież podejmuje także działania mające na celu ratowanie ludzkiego życia (akcja „Korek dla Alicji”, „Ratujmy życie Łukaszowi”) czy dbanie o ekologię (akcja „Wielkie sprzątanie Świdra”).

Od początku działalności Centrum organizuje różnego rodzaju szkolenia, kursy i warsztaty, podnoszące umiejętności wolontariuszy. Ukończyli oni m.in. kurs pierwszej pomocy z elementami pediatrii, po którym rozpoczęli współpracę z rodzinami, które zgłaszały prośbę o pomoc. Szkolili się też z artystycznego malowania twarzy, zdobienia ceramiki i tworzenia wycinanek.

Centrum Wolontariatu nawiązało również kontakt z Warszawskim Towarzystwem Dobroczynności. W ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych Wolontariusze wyjechali na bezpłatne szkolenie, gdzie min: poznali istotę i różne formy wolontariatu od „podszewki”, uczyli się asertywności, kreatywności i zarządzania własnym czasem.

Jeżeli chcesz dołączyć  do Centrum Wolontariatu – Zapraszamy!
gops.wolontariat@onet.pl
tel. 22 780 46 59