Kategorie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie wymienia wodomierze na przyłączach wodociągowych.  Akcja prowadzona jest ze względu na to, że urządzeniom  kończy się okres tzw. legalizacji. Obecnie wymieniane są wodomierze w Izabeli i Michałówku.

Pracownicy ZWiK w Wiązownie przeprowadzają wymiany bez opłat. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

Odbiorców wody prosimy o przygotowanie swobodnego dostępu do wodomierza. Wymiana trwa od 30 do 60 minut. Termin wymiany w Izabeli i Michałówku można sprawdzić w harmonogramie pod tekstem. O terminach wymiany w kolejnych miejscowościach będziemy informowali na bieżąco.

Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK w Wiązownie ul. Boryszewska 2, tel. 22 789 01 33.