Kategorie

Zebranie sołeckie odbędzie się 10 kwietnia br. o godz. 19.30 w świetlicy w Żanęcinie

Tematy zebrania:
– sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w 2016 r.
– omówienie planów i zamierzeń do realizacji na 2017 r.
– działalność bieżąca i sprawy różne

Sołtys
Beata Pietrzykowska